Polityka jakości

Firma Venom S.C. kładzie nacisk na terminową realizację i jakość świadczonych usług w zakresie: sprzedaży amortyzatorów sportowych oraz sprężyn samochodowych, zaspokojenie obecnych jak i przyszłych wymagań naszych klientów, systematyczny rozwój oraz doskonalenie Systemu Zarządzania.

Do podstawowych celów firmy, które są monitorowane i kontrolowane przez Kierownictwo, należą:

  1. Sprawna komunikacja z klientami i spełnianie ich oczekiwań dla uzyskania przewagi konkurencyjnej
  2. Terminowa realizacja świadczonych usług
  3. Przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  4. Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością
  5. Doskonalenie kompetencji oraz świadomości pracowników niezbędnych do wykonywania codziennych zadań
  6. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności oraz troska o środowisko naturalnie
 

Firma zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań, w tym prawnych, administracyjnych i innych oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2015.

Powyższa polityka jest znana i dostępna wszystkim pracownikom oraz stronom zainteresowanym.

Opracował: Mateusz Niedźwiecki 26.03.2018 Podpis: Mateusz Niedźwiecki
Zatwierdził: Michał Smentoch 26.03.2018 Podpis: Michał Smentoch
 
Dokument nadzorowany w formie elektronicznej. Potwierdzanie wykonania wydruku wygenerowane jest elektronicznie. Dokument jest aktualny w dniu wydruku i nie wymaga podpisu ani stempla. Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie, po terminie wydruku.
Data ostatniego wydruku: 16-07-2018 11:21:41